Referenser

"Jag kan verkligen rekommendera ett eller rättare sagt, FLERA besök hos Mari på Coach for You! Träffarna med Mari har gett mig verktyg och insikt till att behärska och klara av och bemöta de "hinder" jag har haft på vägen. Hon har fått mig att se styrkan inom mig, istället för de svaghet jag trodde jag hade. Alla borde få möjligheten att utvecklas med hjälp av Mari. Duktig, lugn, professionell och mycket empatisk. Lisa" 


"Som ny chef med personalansvar inom offentlig sektor deltog jag under hösten 2016 tom våren 2017 i en ledarskapsutbildning baserad på coachning med hjälp av en mentor. Mari blev min mentor och jag kan utan tvekan säga att dessa möten var avgörande för utvecklingen av mitt ledarskap. Vi började från grunden och gick igenom de olika delar som vi identifierade som viktiga. Mari är ytterst professionell och lyssnar och kan mycket snabbt sätta fingret på vad det handlar om, även om det inte alltid är helt tydligt. Konkreta verktyg och handlingsplaner, hur jag kan tänka i olika situationer, att komma förbi låsningar är bara en del av det jag fått med mig från min tid med Mari som mentor och jag kan mycket varmt rekommendera denna coaching. Även om jag kan resonera med kollegor om vilken väg jag ska gå eller hur jag ska tänka i olika ledarskapssituationer, så är detta ett verktyg som kompletterar det samt att det är konfidentiellt. Louise"

Tack LRF-Konsult för en härlig start på dagen vid er arbets-platsträff!
”Föreläsningen gav fortsatt diskussion och reflektion”
”Vi kunde använda det i vår förändringsresa”
”Bra med en ny röst som gav kul och träffande exempel”
LRF-konsult Halmstad"
Hållbar coaching och utvecklande ledarskap för dig som chef, individ och grupp.
 

"Jag fick chansen att ha Mari som mentor genom en mentorskapskurs på högskolan i Halmstad och för mig har det varit ett enormt stöd. Mari gav mig möjligheten att utvecklas som person och chansen att omvandla mina rädslor och svagheter till styrkor istället. Det har gjort att jag har möjlighet att nå mina målsättningar!
Anna G W