Coach - för dig som chef och privatperson
I coachingen erbjuds professionella samtal med olika fokusområden för ledare, grupper och individer.
Genom samtal, nya perspektiv, dina styrkor och förmågor formar vi fortsättningen på din väg i önskad riktning.
När kan coachning vara ett stöd?
Inför förändringar, beslut, ny roll, problem, dilemman, balans, utmaningar är det ett beprövat sätt att komma vidare. Läs mer här.
Föreläsningar och konsultstöd - för insikter, mål och goda miljöer 
En analys av den sociala  arbetsmiljön – Hur känns det att vara på jobbet? Vad är det som skapar energi och engagemang, och vad tar energi? Samma känsla och energi möter  både ni och era kunder när ni kommer till jobbet.
Vi bygger på de positiva och energigivande processerna som förstärks och bevaras. För de punkter som eventuellt behöver förädlas görs en handlingsplan kopplad till de mål och resultat ni vill uppnå. Läs mer här.
 
Coach for You, www.cfory.se, mari.remse@cfory.se, 0705-100568
Vill göra dina planer till verklighet!
Coach for You erbjuder coaching, NLPcoaching, mentorskap, föreläsningar och konsultstöd. Vi vill hjälpa dig att göra dina planer till verklighet och jobbar för dig med ledarskap och som individ
med de drömmar och utmaningar som livet kan innebära.