Om CforY
Affärsidé 
Hållbar coaching och utvecklande ledarskap för dig som chef, medarbetare, privatperson eller i grupp