I Sverige svarar 16 % av de anställda att de är engagerade, och hela 73 % att de är oengagerade, i sitt arbete.  

 Hur ser det ut på ert företag, och vad innebär det för företagets resultat?

Vilka steg behöver tas för att få dina önskningar och planer att bli verklighet? Och när vill du börja?

Som konsult ger vi stöd i era var dags frågor. Vi går igenom processer och rutiner och ser hur flöden kan effektiviseras. När det finns något som skaver i organisationen kan det störa och ta mycket energi. Låt oss se över det och ge förslag på nya sätt att jobba. Ofta är det inte så stora förändringar som behövs, men de gör stor skillnad i vardagen.


Som konsult ser vi även på sociala arbetsmiljön. Lär mera om det här nedanför!              
 
Analys av den sociala arbetsmiljön
Arbetmiljöverkets nya riktlinje AFS 2015:4 ställer nya krav på dig som arbetsgivare. Läs här
för mer information.

Analysen sker genom
* samtal med personal och ansvarig ledare
* Workshop/s
* Synkning av värdegrundsarbetet, visionen, målen,
  nyckeltal, ”skyddsrond” och annat material som finns
  hos er. Hur hänger det ihop, eller hänger det ihop?

Under processens gång ges professionella coachande
insatser för individer och ledare genom
bokade samtal, uppföljning och NLP som
stärker i olika roller och situationer.


Hållbar coaching och utvecklande ledarskap för dig som chef, medarbetare, privatperson och grupp